* به دلیل نوسانات در بازار ، لطفا قبل از خرید تائید قیمت را از واحد فروش بگیرید.فروش پروفیل سبک | گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی فروش پروفیل سبک – گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی

فروش پروفیل سبک

سپتامبر 8, 2021
قیمت پروفیل سبک

قیمت پروفیل سبک

قیمت پروفیل سبک پروفیل سبک از ورق روغنی ساخته میشود و بر اساس استاندارد DIN 2394(1) […]
نوامبر 13, 2020
پروفیل سبک

پروفیل سبک

پروفیل سبک قیمت پروفیل سبک گرچه قیمت پروفیل سبک (پروفیل مبلی) در واحد وزن کمی از […]
فروش آهن