* به دلیل نوسانات در بازار ، لطفا قبل از خرید تائید قیمت را از واحد فروش بگیرید.جدول وزن و قیمت نبشی – گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی جدول وزن و قیمت نبشی – گروه صنعتی آریا | بورس فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی

جدول وزن و قیمت نبشی

جدول وزن و قیمت نبشی

جدول وزن و قیمت نبشی

فروش آهن